top of page

Προτάσεις  και επισημάνσεις του Συλλόγου των Απανταχού Ερεσίων «ο  Θεόφραστος» στη διαβούλευση για το Στρατηγικό σχέδιο Δυτικής Λέσβου 2022-2023

Σκοπός μας είναι να συμβάλουμε στον στρατηγικό σχεδιασμό βιώσιμης ανάπτυξης της Ερεσού, με έντονο οικολογικό αποτύπωμα, με πολιτισμό και παιδεία. Για τον σκοπό αυτό είχαμε απευθυνθεί  με επιστολή μας τον Σεπτέμβριο του 2021 (17/9/2021) τόσο στο Τοπικό συμβούλιο Ερεσού όσο και στον Δήμο Δυτικής Λέσβου με προτάσεις τις οποίες παραθέτουμε και τώρα, στα πλαίσια της διαβούλευσης για το Στρατηγικό Σχέδιο Δυτικής Λέσβου 2022-2023

CSC_0533_Fotor.jpg

Πρωταρχικής σημασίας είναι οι δραστικές επεμβάσεις στα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις πόσιμου νερού, άρδευσης (φράγμα) και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων,τα οποία είναι σε κακή κατάσταση. Συγκεκριμένα όπως είχαμε παραθέσει κ στην επιστολή μας με τεχνικό σημείωμα  ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΕΜΠ, κατοίκου Ερεσού, προτείνονται: 

1) Υδρευση : Αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης με αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αντλιών με μειωμένο συντελεστή απόδοσης με νέες που θα ελέγχονται με μονάδες ρύθμισης στροφών (inverters) ανάλογα με τη ζήτηση ως πρός τη παροχή, αναβάθμιση συστημάτων αυτοματισμού , εγκατάσταση εφεδρικών συστημάτων ηλεκτρικής τροφοδοσίας (Η/Ζ) για κάθε αντλιοστάσιο σε περίπτωση διακοπής του δικτύου της ΔΕΗ , εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής για επιτήρηση - αναγγελίας βλαβών (remotemonitoring) στα κεντρικά, ώστε να προλαμβάνονται μεγάλης διάρκειας διακοπές της παροχής του δικτύου.

- Κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης - ενίσχυσης υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού από νέες ή υφιστάμενες υδροληψίες, στο κεντρικό φρεάτιο ή στην δεξαμενή υδροδότησης του οικισμού
- Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού
- Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού ή αναβάθμιση υφιστάμενων
- Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού με τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό
- Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού

 2) Αποχέτευση : Αναβάθμιση ΗΜ εξοπλισμού υφιστάμενης ΕΕΛ που έχει παρέλθει 20ετία από την έναρξη λειτουργίας ii. Αναβάθμιση υφιστάμενης ΕΕΛ με στόχο την επαναχρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου της εκροής για επωφελείς χρήσεις (άρδευση, πυρόσβεση, εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα κλπ)  . Καθώς η λειτουργία  του βιολογικού είναι προβληματική προτείνεται ο εκσυγχρονισμός των αντλιοστασίων συλλογής ακαθάρτων, όπως αυτό που βρίσκεται στη παραλία που αναδύει δυσοσμία λόγω κακής συντήρησης και ενδεχόμενα πεπαλαιωμένου εξοπλισμού. 

3) Στην τεχνητή λίμνη άρδευσης (φράγμα) πρέπει να καθαριστεί ο βυθός και να εκσυγχρονιστεί ο μηχανικός εξοπλισμός. Εξάλλου πρέπει να γίνει συστηματική ενημέρωση των αγροτών στις μεθόδους εξοικονόμησης νερού (ιδίως στις πιο υδροβόρες καλλιέργειες), να επιδοτηθούν οικολογικά συστήματα ποτίσματος, να ελέγχονται τα υδρόμετρα, να επισκευάζονται γρήγορα οι μικρές ή μεγάλες διαρροές και να συντηρείται αποτελεσματικά το δίκτυο από ειδικευμένο και μόνιμο μηχανικό

Προστασία του περιβάλλοντος και ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών

 Η αμμουδιά και η παράκτια ζώνη είναι ο μεγάλος φυσικός θησαυρός της Ερεσού και ο κύριος λόγος του τουρισμού της. Πρέπει να τον παραδώσουμε ακέραιο στις επόμενες γενιές.

Η παραλία της Ερεσού εχει χαρακτηρισθεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους και διεθνούς αξίας (ΦΕΚ181/2019) και ως τέτοια απαιτείται να ενταχθεί στον κατάλλογο των προστατευόμενων περιοχών (ΤΙΦΚ) . ( στη Σελ27 του στρατηγικού σχεδίου δεν αναφερεται) 

Ανάγκη να προστατευεί ο Ψαροπόταμος Y411LES028 και ο καθαρισμός του να γίνεται με τις ενδεδειγμένες οικολογικά μεθόδους .

Επί σειρά ετών ο Σύλλογος μας φροντίζει, με τη χρηματική βοήθεια των μελών μας , το Φοινικόδασος . Προτείνουμε να μας συνδράμει με ετήσια εισφορά ο Δήμος ώστε να να προστατευτεί αποτελεσματικότερα με αλλαγές των ποτιστικών λάστιχων όπου έχουν φθαρεί  και νέα φύτευση όπου έχουν καταστραφεί φοίνικες. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί το φοινικόδασος για να διατηρηθεί αναλοίωτη η παραλία. 

Δομημένο περιβάλλον συντήρηση μνημείων

Προτείνουμε την επισκευή και συντήρηση του ιστορικού κτηρίου της Γεωργικής Σχολήες Ερεσού το οποίο κινδυνεύει με κατάρρευση . 

Αιγιαλός –Παραλία- Παλαιός Αιγιαλός

Στη σελ 42 του στρατηγικού σχεδίου αναφέρεται: «...Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο τηςδιάβρωσης της ακτής ωστόσο με κατεύθυνση την αντιμετώπιση της διάβρωσης
πραγματοποιούνται εργασίες βυθομέτρησης στη θαλάσσια περιοχή και
προγραμματίζονται συναφείς μελέτες και έργα. Επίσης, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου
βρίσκεται σε αναζήτηση λύσεων προστασίας του χαρακτήρα της παραλιακής περιοχής,
μετά και την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής του ενώπιον του ΣτΕ,
σχετικά με τον καθορισμό των ορίων του αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή
≪Αφεντέλι≫ της Σκάλας Ερεσού, καθώς βάσει του ΦΕΚ 36/14.02.2012 το μεγαλύτερο
κομμάτι της παραλίας καθίσταται άρτιο και οικοδομήσιμο αφού η χάραξη της γραμμής
του αιγιαλού δεν έχει τοποθετηθεί βάσει του χειμέριου κύματος.»

Παρατηρήσεις: Πράγματι η παραλία της Ερεσού είναι η πλέον απειλούμενη από διάβρωση παραλία του νησιού, σύμφωνα με μελέτες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ηδη το φαινόμενο είναι ορατό στο ανατολικό μέρος της παραλίας το οποίο είναι δομημένο.  

Γι αυτό το λόγο προτείνουμε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα  ώστε να μην υπάρξει άλλη δόμηση επί της παραλίας και να προστατευτεί από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Επίσης αναφέρεται στο παραπάνω απόσπασμα οτι καθίσταται άρτιο και οικοδομήσιμο το μεγαλύτερο κομμάτι της παραλίας. Αυτό αποτελεί ανακρίβεια καθώς ακόμη και με το ΦΕΚ36/14,2,2012, το οποίο δεν χάραξε την γραμμή του αιγιαλού εκεί όπου φθάνει το χειμέριο κύμα , η έκταση , εξαιρουμένης της ιδιοκτησίας ιδιώτου, από την παραλία εως τον δρόμο είναι «παλαιός αιγιαλός» .   Σύμφωνα δε με το   Ν 4607/2019 είναι μη εκποιήσιμη έκταση που ανήκει μόνο κατα κυριότητα στο Δημόσιο, είναι δηλ κοινόχρηστο πράγμα.
 

Στη σελ. 124, με τίτλο «Προστασία περιβάλλοντος και διαχείριση φυσικών πόρων» 

στις ευκαιρίες αναφέρεται η προώθηση του οικολογικού τουρισμού. 

 Στα πλαίσια της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης που είναι η επιθυμητή ,προτείνουμε την ανάδειξη της ιστορικής περιπατητικής διαδρομής γύρω από το λόφο της Βίγλας. Η διαδρομή θα ξεκινάει από το αρχαιολογικό μουσείο της Ερεσού και θα ακολουθεί τα χνάρια της αρχαίας πόλης της Ερεσού, την ακρόπολη, το αρχαίο λιμάνι, τα υπολείμματα του οχυρωματικού τείχους, τη Βασιλική του Αγίου Ανδρέα. Προβολή και ανάδειξη και των άλλων μονοπατιών. 

 Προτείνονται επίσης δύο περιοχές, είτε στον «Μεγάλο Συκεώνα στο Ξώκαστρο» είτε στις «Ελιές της Παναγιάς», όπου θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν ιστορικά περίπτερα, μικρό θέατρο και τον βοτανικού κήπου του Θεόφραστου (για τον οποίο υπάρχει δωρεά κατοίκου της Ερεσού). Το δεύτερο χτήμα είναι πάνω στον κεντρικό δημόσιο δρόμο και κοντά στο χωριό της Ερεσού και μπορεί να συνδυαστεί με αθλητικές εγκαταστάσεις και να υπηρετεί τη νεολαία όλο το χρόνο.

Τα δύο αυτά έργα είναι περίπλοκα και πρέπει να έχουν εξασφαλισμένα τα έξοδα της συντήρησής τους. Εξάλλου χρειάζονται τη συμβολή ειδικευμένων επιστημόνων: αρχαιολόγων, ιστορικών, βοτανολόγων. 

Προτείνουμε λοιπόν να γίνουν με τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, η οποία έχει αναδείξει τέσσερις πολιτισμικές διαδρομές στη Μύρινα Λήμνου με τίτλο «Περπατώντας στην ιστορία της Μύρινας - Η πόλη κάτω από την πόλη», δες https://www.efales.gr/perpatontas-stin-istoria-tis-myrinas-i-poli-kato-apo-tin-poli. Χρήσιμη θα είναι και η συμβολή του τμήματος μουσειολογίας και σχεδίασης ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (βλέπε https://ci.aegean.gr/el/) στη δημιουργία των ιστορικών περιπτέρων. Για τον κήπο του Θεόφραστου χρήσιμη θα είναι η συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Σιγρίου.

 

Χώροι Σταθμευσης /κυλοφορία οχημάτων

 

Θεωρούμε απόλυτα αναγκαία την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στη Σκάλα Ερεσού με την προσθήκη δεύτερου πάρκινγκ στην είσοδο της σκάλας  με την αγορά του οικοπέδου απέναντι από το υπάρχον παρκινγκ. Η κυκλοφορία τροχοφόρων να επιτρέπεται συγκεκριμένες ώρες την ημέρα, όπως συμβαίνει στα πολιτισμένα χωριά της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η Σκάλα Ερεσού θα γίνει  έτσι μέρος φιλικό προς τους τουρίστες και τους πεζούς. Η δημιουργία πεζόδρομων, πεζοπορικών διαδρομών και ποδηλατόδρομων, όπου είναι εφικτό στην παραλία και τον κάμπο, θα επιτρέψουν σε όλους να χαρούν τις ομορφιές του τόπου. 

Η επισκευή των ξύλινων φραχτών που εμποδίζουν την είσοδο και στάθμευση αυτοκινήτων στην παραλία είναι επιτακτική ! αυτοί οι φράχτες έγιναν με εισφορές ιδιωτών και νομίζουμε οτι είναι χρέος του δήμου να συνδράμει με την επισκευή τους  ώστε να προστατευτεί η παραλία και να αποτραπεί  η εικόνα  που συχνά παρουσιάζει τον Αύγουστο κυρίως.

Τέλος, ζητούμε τη διαπλάτυνση της κεντρικής ασφάλτου, που συνδέει το χωριό της Ερεσού με τη Σκάλα, και τη δημιουργία πεζόδρομου κατά μήκος της. Ο κεντρικός μας δρόμος είναι επικίνδυνα στενός και για τα αυτοκίνητα και για τους πεζούς, με αποτέλεσμα να γίνονται πολλά δυστυχήματα. Μήκος δρόμου τέσσερα χιλιόμετρα.

Ακόμα κι αν πραγματοποιηθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός που προτείνουμε, το κυκλοφοριακό χάος θα παραμείνει αν δε βοηθήσει και η αστυνομία, που δυστυχώς βρίσκεται μακριά από την καθημερινότητα ενός τόσο τουριστικού μέρους. Η δημιουργία δημοτικής αστυνομίας που θα έμενε στην Ερεσό, θα ήταν πολύ θετικό βήμα για να μπει τάξη στο χωριό μας. 

Για τη βελτίωση των αγροτικών δρόμων γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σχετικές προτάσεις του τοπικού συμβουλίου. Ο δήμος πρέπει να παραγγείλει και να εφαρμόσει μελέτη του αγροτικού οδικού δικτύου της Ερεσού με επιστημονικά κριτήρια, η οποία θα δώσει οριστικές λύσεις στο κυκλοφοριακό πρόβλημα του κάμπου και σε όσους έχουν δύσκολη πρόσβαση στα κτήματά τους. 

Βελτίωση χρειάζεται και ο αγροτικός χωματόδρομος με τα ωραία πέτρινα γεφύρια που συνδέει την Ερεσό με το Σίγρι. Διασχίζει περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000, με σπάνια ομορφιά και απολιθώματα. Είναι ιδανικός για εκδρομείς, ποδηλάτες και πεζοπορικές διαδρομές. 

Τέλος, είμαστε αντίθετοι με το τσιμέντωμα λαγκαδιών και ποταμιών, γιατί από αυτά γεμίζουν οι υδροφόροι ταμιευτήρες του κάμπου. 

Πολιτική Προστασία 

Προτείνουμε τη δημιουργία πυροσβεστικού κλιμακίου στην Ερεσό, όπου υπάρχουν πολλοί εθελοντές πυροσβέστες, υπάρχει αυτοκίνητο άμεσης επέμβασης (το οποίο δεν πρέπει να απουσιάζει για ώρες επειδή στέλνεται σε δουλειές άσχετες με πυρόσβεση) και κτίριο του δήμου κατάλληλο για σταθμό πάνω στον κεντρικό δρόμο.

Επείγει η ολοκλήρωση του έργου διαπλάτυνσης του υδατορέματος Ερεσού (Χαλάνδρα) που διέρχεται από το νοτιανατολικό τμήμα του χειμερινού χωριού Ερεσού (περιοχή Φόνισσα)και διατρέχει σεμήκος 2400 μ. περίπου την κοιλάδα της Ερεσού μέχρι να συμβάλει στον κεντρικό κλάδο της Χαλάνδρας σε απόσταση 1270 μ από την εκβολή στην παραλία Ερεσού. Η έναρξη εργασιών έγινε στα πλαίσια του έργου:«Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες της 11ηςκαι 13ης Ιανουαρίου 2018 στη Λέσβο» μεκωδικό 2018ΕΠ88800000, του οποίου υποέργο αποτελεί το έργο του θέματος με κωδικό2018ΕΠ88800000.4  Το έργο σταμάτησε σε σημείο που στενεύει το υδατόρεμα και μη έχοντας ολοκληρώσει τα τοιχία αντιστήριξης στα πρανή,  έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές  ζημιές σε κατοικίες και χωράφια λόγω πλημμυρών το 2021 .

 

 

 Καθαριότητα

Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ανάγκη να γίνεται συχνότερη αποκομιδή απορριμάτων . Ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται λόγω τουριστικής κίνησης και είναι συχνό το φαινόμενο των ξεχειλισμένων κάδων τα βραδυα  ακόμη και αν εχει γίνει αποκομιδή το πρωί.

Η φροντίδα και ο καθαρισμός των δημοσίων τουαλετών στην δυτική πλευρά της παραλίας καθώς και η σύνδεσή τους με τον βιολογικό είναι επίσης επιτακτική , τόσο  για τη διατήρηση της Γαλάζιας Σημαίας που αποδίδεται στην Ερεσό όσο και για την προστασία της υγείας όλων , κατοίκων και τουριστών.

Ο Σύλλογος μας διοργανώνει εθελοντικούς καθαρισμούς της παραλίας κάθε καλοκαίρι και είμαστε πρόθυμοι να συμμετέχουμε και σε άλλες εθελοντικές δράσεις άλλων συλλόγων. Είναι επίσης αναγκαία η διαρκής ενημέρωση του κοινού και η προσβασιμότητα σε κάδους επί της παραλίας, ιδίως στο δυτικό κομμάτι πρέπει να προστεθούν κάδοι,  που θα αδειάζουν συχνά και αυτό είναι κάτι που επαφίεται στην υπηρεσία καθαριότητας . 

bottom of page